Encontrol Baltic

Enerģijas datu pārvaldes risinājumi

Encontrol Baltic nodrošina informācijas sistēmu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri darbojas enerģētikas un komunālo pakalpojumu sfērā.