Privātums

Šī privātuma atruna nosaka Encontrol Baltic privātuma politiku šajā WEB lapā.  Jebkādas citas ārējas saites ar citām Web lapām kā tādām ir skaidri identificējamas un uzrādītas.

Encontrol Baltic pilnībā respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā WEB lapā bez Jūsu atļaujas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat Encontrol Baltic, tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Šajā WEB lapā Encontrol Baltic nevāc nekādus Jūsu personas datus, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot mums e-pastu). Jebkura informāciju, kuru Jūs sniegsiet šādā veidā, nav pieejama trešajām personām, un Encontrol Baltic to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt.

Tehniskas detaļas, kas saistītas ar šīs Web lapas apmeklētājiem, ieraksta mūsu Interneta pakalpojumu sniedzējs statistikas nolūkos. Encontrol Baltic neizmanto iespējami pieejamo informāciju Web lapu lietotāju identifikācijai. Tehniskās detaļas, kas tiek ierakstītas:

  • apmeklētāja web servera adrese;
  • domēna vārds (piemēram, lv, com, org, net)
  • iepriekšējā Web lapa, no kuras apmeklētājs mūs ir sasniedzis, ieskaitot jebkādus meklējumu terminus, kas izmantoti;
  • dati, kas norāda uz apmeklētāju plūsmu ap šo Web lapu (piemēram, lapas, kurām piekļūts un dokumenti, kuri lejupielādēti);
  • kāda veida tīkla pārlūkprogrammu lietotājs izmantoja.

Encontrol Baltic nemēģinās identificēt individuālos apmeklētājus, kā arī nesaistīs ne ar vienu personu kādas tehniskās detaļas, kas minētas iepriekš. Uzņēmums nekad neatklās šādus tehniskos datus trešajām personām, respektējot Web lapas apmeklētāju privātumu.