Programmatūra

ESL-EVU tiek izstrādāts ar .NET Framework 4.5 un C# programmēšanas valodu. Datu bāzes pārvaldībai izmantojam Microsoft SQL Server 2014. Izveidotā programmatūras arhitektūra nodrošina produkta modularitāti un vienkāršu tālāku attīstību. Efektīvu izstrādi atbalsta pašu attīstīts development Framework. Izstrādātais programmatūras kods ir saprotams katram komandas dalībniekam un visas veiktās izmaiņas ir izsekojamas. Komandas sadarbību atbalsta Team Foundation Server. Strādājam ar spējās (Agile) programmēšanas metodoloģiju un pielietojam Scrum un Kanban metodes.

Darbu vadības sistēmas modulis nodrošina secīgu un plānotu uzdevumu vadību un izpildi. Nodrošinātā funkcionalitāte ir sekojoša:

 • infrastruktūras objektu definēšana (parametri, tipi, grupas)
 • uzdevumu tipu definēšana
 • personu un partneru definēšana (izpildītāju, darbinieku, klientu, piegādātāju)
 • maršrutu definēšana
 • uzdevumu definēšana
 • maršrutu plānošana izpildītājam, iekļaujot definētos uzdevumus
 • objektā izpildāmo darbu un pieļaujamo vērtību definēšana
 • darba laika kontrole un reģistrēšana
 • atskaite par izpildītājiem uzdevumiem
 • periodisku uzdevumu definēšana ar atgādinājumu sistēmu
 • bojājumu un papildus darbu pieteikšana
 • darbu secības un darbu plūsmas diagrammas.

Sistēma nodrošina front-office un back-office rinājumu. Uzdevuma nodošana un izpilde tike izpildīta uz mobilajām iekārtām - Windows Tablet PC, Android iekārtām.

Uzdevumu plānošanu veic uz Windows PC darba stacijām.>

ESL EVU enerģijas datu apstrādes modulis nodrošina enerģijas un komunālo pakalpojumu sektorā strādājšo uzņēmumu vajadzību izpildi. Ar šo moduli uzņēmums var:

 • nolasīt ūdens, gāzes, siltuma un elektrības skaitītāju datus
 • iegūt skaitītāju aktuālos datus datus attālināti
 • pārvaldīt viedos skaitītājus
 • pārvaldit elektrības jaudas profilus
 • monitorēt enerģijas patēriņus 
 • izveidot patēriņa prognozes
 • skaitītāju uzturēšanas un konfigurēšanas procedūras

 

Sistēma atbalsta gandrīz visus iespējamos skaitītāju datu nolasīšanas komunikāciju kanālus:

 • PLC
 • GSM M2M
 • TCP/IP , VPN
 • Radio

Patēriņu dati, kas apstrādāti ar norēķinu moduli, tiek nodoti rēķinu sastādīšanai un automātiskai nosūtīšanā klientiem. Klientu portālā lietotāji piekļūst gan tekošajam rēķinam un patēriņa datiem, gan arī vēsturiskajiem datiem.

Plašais atskaišu un diagramu piedāvājums ļaus uzņēmumam izvērtēt un salīdzināt enerģijas patēriņus, arī izvērtējot tos saistībā ar izmaiņām izvēlētajā laika periodā (piem. mājas siltināšana).

Mobilā skaitītāju nolasīšanas lietotne, kas darbojas gan uz Windows iekārtām, gan arī Android iekārtām, atvieglos skaitītāju kontroles nolasījumu veikšanu un infrastruktūras servisu.

Klientu portāls ir WEB programmatūras risinājums, ko lieto ar populārākajiem interneta pārlūkiem. 

Klientu portālā uzņēmuma pakalpojumu saņēmēji reģistrējoties un pieslēdzoties var saņemt šādus pakalpojumus:

 • ievadīt savus skaitītāju rādījumus,
 • saņemt detalizētas atskaites par patēriņu atkarībā no ievadīto datu biežuma,
 • saņemt un apskatīt rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem.

Klientu portāls nodrošina funkcionalitāti arī pakalpojuma sniedzēja darbiniekiem:

 • darba laika kontrole,
 • vadības panelis,
 • plānoto, kavēto un izpildīto uzdevumu vizualizācija,
 • darbinieku noslodzes vizualizācija.

Datu apstrādi un sagatavošnu nodrošina ESL-EVU standarta programmatūra ar MS SQL datu bāzi. WEB klientu portāls ir ESL-EVU pakārtotā lietotne un nodrošina datu ESL EVU uzkrāto un apstrādāto datu attēlošanu un apildināšanu izmantojot WEB saskarni.