Risinājumi

Darbu vadības sistēmas modulis nodrošina secīgu un plānotu uzdevumu vadību un izpildi. Nodrošinātā funkcionalitāte ir sekojoša:

 • infrastruktūras objektu definēšana (parametri, tipi, grupas)
 • uzdevumu tipu definēšana
 • personu un partneru definēšana (izpildītāju, darbinieku, klientu, piegādātāju)
 • maršrutu definēšana
 • uzdevumu definēšana
 • maršrutu plānošana izpildītājam, iekļaujot definētos uzdevumus
 • objektā izpildāmo darbu un pieļaujamo vērtību definēšana
 • darba laika kontrole un reģistrēšana
 • atskaite par izpildītājiem uzdevumiem
 • periodisku uzdevumu definēšana ar atgādinājumu sistēmu
 • bojājumu un papildus darbu pieteikšana
 • darbu secības un darbu plūsmas diagrammas.

Sistēma nodrošina front-office un back-office rinājumu. Uzdevuma nodošana un izpilde tike izpildīta uz mobilajām iekārtām - Windows Tablet PC, Android iekārtām.

Uzdevumu plānošanu veic uz Windows PC darba stacijām.>