ESL-EDM

ESL EVU enerģijas datu apstrādes modulis nodrošina enerģijas un komunālo pakalpojumu sektorā strādājšo uzņēmumu vajadzību izpildi. Ar šo moduli uzņēmums var:

 • nolasīt ūdens, gāzes, siltuma un elektrības skaitītāju datus
 • iegūt skaitītāju aktuālos datus datus attālināti
 • pārvaldīt viedos skaitītājus
 • pārvaldit elektrības jaudas profilus
 • monitorēt enerģijas patēriņus 
 • izveidot patēriņa prognozes
 • skaitītāju uzturēšanas un konfigurēšanas procedūras

 

Sistēma atbalsta gandrīz visus iespējamos skaitītāju datu nolasīšanas komunikāciju kanālus:

 • PLC
 • GSM M2M
 • TCP/IP , VPN
 • Radio

Patēriņu dati, kas apstrādāti ar norēķinu moduli, tiek nodoti rēķinu sastādīšanai un automātiskai nosūtīšanā klientiem. Klientu portālā lietotāji piekļūst gan tekošajam rēķinam un patēriņa datiem, gan arī vēsturiskajiem datiem.

Plašais atskaišu un diagramu piedāvājums ļaus uzņēmumam izvērtēt un salīdzināt enerģijas patēriņus, arī izvērtējot tos saistībā ar izmaiņām izvēlētajā laika periodā (piem. mājas siltināšana).

Mobilā skaitītāju nolasīšanas lietotne, kas darbojas gan uz Windows iekārtām, gan arī Android iekārtām, atvieglos skaitītāju kontroles nolasījumu veikšanu un infrastruktūras servisu.